London - Hotel - Pajisje
Pajisje

Në shërbimin tuaj

 • Uria në mëngjes ...

  mund të qetësohet në bufenë tonë të pasur.Shërbehet gjatë javës nga ora 6:30 deri në 10:00 dhe në fundjavë e ditë festash nga ora 7:30 deri në orën 10:30.

 • www...

  Të gjitha dhomat dhe hapësirat publike kanë Wi-Fi falas. Vetëm lidhuni dhe hyni. Nëse keni probleme me lidhjen, Departamenti i IT-së i Lindner Group do t'ju ndihmojë me kënaqësi. Në mënyrë alternative, ne ofrojmë kompjutera, tabletë me qira. Printeri është gjithashtu në shërbimin tuaj kundrejt pagesës.

 • Ku ta lësh makinën ...

  Vend-parkimet tona ofrojnë hapësirë për makinën tuaj. Në varësi të hotelit kjo mund të jete përkundrejt pagesës. Ju lutemi drejtohuni recepsionit për informacion të detajuar.

 • Eksploroni qytetin ...

  me një biçikletë me qira, të cilën ju mund ta merrni për € 8.00 në ditë tek ne nëse ka në dipspozicion.

 • SKY - më shumë se televizion...

  Dhomat tona ofrojnë televizor me 5 kanale nga platforma Sky premium.