London - Kontakto dhe Rezervo - Vendodhja
Vendodhja

Si të arrish në mk | hotel

mk | hotel london

Putney Bridge Road 317
SW15 2PG London Wandsworth
E-Mail: london[at]mkhotels.de 

 • Me makinë

  M1 nga drejtimi i Birmingham / Sheffield:

  Jenin ë M1, dilni nga autostrada në N Circular Rd në drejtim të Brentford, kthehuni majtas në Western Ave (A40), vazhdoni në B408, futuni në daljen e dytë në rrethrrotullim dhe vazhdoni në Paddenswick Rd (B408), kthehuni majtas në A315, vazhdoni në A219, kthehuni nga ana e majtë në Putney Bridge Rd (A3209).

  M4 nga drejtimi i Bristol / Heathrow:

  Jeni në M4 dilni nga autostrada në Great West Rd (A4) në drejtim të Hammersmith, vazhdoni në A219, kthehuni majtas në Putney Bridge Rd (A3209).

  M20 nga drejtimi i Dover:

  Jeni në M20 kaloni në M26 në drejtim të Londrës, vazhdoni në M25 deri në daljen të autostradës Leatherhead, vazhdoni në A244, merrni daljen e tretë në rrethrrotullim në A3 në drejtim të Londrës, kthehuni majtas në Portinscale Rd, kthehuni djathtas në Keswick Rd, kthehuni u majtas në S Circular Rd, nga ana e djathtë në Oxford Rd, kthehu majtas në Putney Bridge Rd (A3209).

 • Me transport publik

  Me metro:

  Distrikti, stacioni Station East Putney

  Me tren:

  South West Trains, stacioni Putney