Remscheid - Takimet - Dhomat e takimeve
Dhomat e takimeve

Rezervo dhomat tona të takimeve

 • Dhoma e takimeve Köln

  107 m² sipërfaqe
  2,7 m e lartë

  • 100 persona ulur si në teatër
  • 40 persona ulur si në parlament
  • 30 persona ulur ne formë banketi
  • 30 persona ulur ne formë “U“
  • 90 persona si në pritje (në këmbë)
  • 40 persona stil banket me tavolina të rrumbullakëta
 • Dhoma e takimeve Düsseldorf

  110 m² sipërfaqe
  2,7 m e lartë

  • 100 persona  ulur si në teatër
  • 40 persona ulur si në parlament
  • 38 persona ulur ne formë banketi
  • 30 persona ulur ne formë “U“
  • 80 persona si në pritje (në këmbë)
  • 40 persona stil banket me tavolina të rrumbullakëta
 • Dhoma e takimeve Remscheid

  27 m² sipërfaqe
  2,7 m e lartë

  • 15 persona  ulur si në teatër
  • 12 persona ulur ne formë banketi
  • 10 persona ulur ne formë “U“
  • 20 persona si në pritje (në këmbë)
  • 9 persona stil banketi me tavolina të rrumbullakëta
 • Dhoma e takimeve Lennep

  27 m² sipërfaqe
  2,7 m e lartë

  • 15 persona  ulur si në teatër
  • 12 persona ulur ne formë banketi
  • 10 persona ulur ne formë “U“
  • 20 persona si në pritje (në këmbë)
  • 9 persona stil banketi me tavolina të rrumbullakëta
 • Dhoma e takimeve Solingen

  29 m² sipërfaqe
  2,7 m e lartë

  • 15 persona  ulur si në teatër
  • 8 persona ulur ne formë banketi
  • 10 persona ulur ne formë “U“
  • 20 persona si në pritje (në këmbë)
  • 9 persona stil banketi me tavolina të rrumbullakëta
 • Dhoma e takimeve Foyer

  63 m² sipërfaqe
  2,7 m e lartë

  • 10 persona  ulur si në teatër 
  • 50 persona si në pritje (në këmbë)
  • 9 persona stil banketi me tavolina të rrumbullakëta